Kompleksowe roboty ziemne i drogowe
Budowa Zakres prac
Pawilony handlowe ALDI w Żorach, Kętach, Żywcu, Rydułtowach oraz Rybniku roboty ziemne place i parkingi
Budowa supermarketu SELGROS w Piasecznie roboty ziemne podbudowy hali (50 tys. m2)
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu kompleksowe roboty ziemne
Roboty drogowe w Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu wykonanie ciągów drogowych i pieszych (30 tys. m2)
Park Wodny Aquarion w Żorach kompleksowe wykonanie chodników, placów i parkingów