Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągów
Budowa Zakres prac Referencje
Budowa kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i ciśnieniowej w Rzerzęczycach kanalizacja sanitarna ogólnospławna (6 km), przepompownie ścieków (3 szt.) Pobierz I
Pobierz II
Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu budowa wodociągu p.poż. 315 m2 (3 km) Pobierz
Południowa obwodnica Gliwic budowa kanalizacji deszczowej 1000 m2 oraz 800 m2