Realizacja inwestycji
Budowa Zakres prac
Budowa Autocentrum DAF Lędziny roboty żelbetowe, ogólnobudowlane, ziemne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, przyłącza wody oraz wodociąg, place i parkingi
Modernizacje i zagospodarowanie terenów przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach budowa parkingu pomiędzy domami studenckimi Sezam i Karlik, przebudowa placów, parkingów, dróg, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa oświetlenia drogowego, dostawa małej architektury, budowa wiat śmietnikowych, wykonanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami.
Kompleksowa budowa osiedla domów jednorodzinnych w Żorach przy ulicy Lasoki Więcej: www.domywolnostojacezory.pl"